top of page

Vnútorné vybavenie kuchýň:

Do niektorých skriniek je možné pridať príborník.

Rozloženie príborníka bude závisieť od šírky skrinky a bude nasledovné:

Šírka skrinky na príbory   

400 mm, 450 mm  -  2 zvisle nad 1 vodorovne                        

500 mm, 550 mm  -  3 zvisle nad 1 vodorovne                         

600 mm, 650 mm, 700 mm, 750 mm  - 4 zvisle nad 1 vodorovne                                      

800 mm, 850 mm  -  5 zvisle nad 2 vodorovne                                         

900 mm, 950 mm, 1000 mm  -  6 zvisle nad 2 vodorovne

bottom of page